Zespół Szkół Alternatywnych

Facebook

Telefon

Dyrektor szkoły

Pedagog

Numer konta

Numer konta
60 1020 5112 0000 7002 0054 7224

Egzamin maturalny

Wszystkoo maturze 2023

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:
14 X
31X
1 XI
11 XI
23 XII - 31 XII
6 I
13 II - 26 II
6 - 11 IV
1 - 3 V
4 - 5 V
8 - 9 V
9 VI
22 VI

Projekt Łazik


Projekt Łazik Księżycowy
SZKOŁA w działaniu

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezp.

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Szkoła w działaniu

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

Ostatnie artykuy

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Zasady rekrutacji do liceum

REKRUTACJA 2022

 

O przyjęciu do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor szkoły.

Warunkiem formalnym przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie w odpowiednim terminie kompletu dokumentów:

 

  1. Podanie o przyjecie do ALO w ZSA (do pobrania TUTAJ)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

 

*) w późniejszym terminie (do 19 sierpnia!) należy dostarczyć kartę zdrowia, odpis aktu urodzenia, 2 fotografie legitymacyjne oraz opinie i orzeczenia PPP.

 

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata pod uwagę brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (szczegółowe zasady poniżej).

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowego, którą należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, jednak nie później niż do 20 sierpnia br. Istnieje możliwość rozłożenia wpisowego na 2 raty.

Wpisowe do szkoły wynosi 900 (dziewięćset) zł.

 

W drugiej połowie sierpnia br. odbędą się zebrania Rodziców uczniów przyjętych do szkoły z Dyrektorem i przedstawicielem Zarządu. O dokładnym terminie zebrania zostaną Państwo poinformowani listownie.

 

W wypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.

 

*) dla osób przyjętych do Szkoły

 

 

 

 

UWAGA!!

HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI
DO ALTERNATYWNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Zapisy do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego odbywają się między innymi  na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (ok. 10 minut). Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata w indywidualnie ustalanym terminie. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ukrytym egzaminem z wiedzy zdobytej przez kandydata w szkole podstawowej, lecz ma na celu poznanie jego zainteresowań i motywacji do dalszej nauki. Zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje intelektualne kandydata, jego motywację do zdobywania wykształcenia oraz poziom kultury osobistej. 

 

Możliwe do zdobycia punkty rekrutacyjne (30):

1. Rozmowa kwalifikacyjna – 10p.

2. Zaświadczenie OKE o egzaminie po klasie ósmej - 10p.

(średni wynik: 100 – 90% – 10p.; 89 – 80% – 8p.; 79 – 70% – 6p.; 69 – 60% – 4p.; 59 - 50% - 2p.)

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - 10p., w tym:

a) oceny z j. polskiego i z matematyki: celujący – 3p.; bardzo dobry – 2p. 

b) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim/rejonowym lub ogólnopolskim maksymalnie 4p.

Na podstawie zdobytych punktów rekrutacyjnych zostanie sporządzona lista rankingowa.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS 1. ALO NA ROK SZK. 2022/2023

 

1. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (pobrane ze strony szkoły zsa.klodzko.pl) – do 24 czerwca 2022. Podanie musi być wypełnione (wszystkie konieczne informacje) i podpisane czytelnie przez oboje Rodziców;

2. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oryginał) oraz dyplomy za osiągnięcia - w terminie 24 czerwca - 1 lipca 2022; 

3. ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po I etapie rekrutacji - po informacji telefonicznej;

3. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (oryginał) w dniach 8 -13 lipca 2022;

4. ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po II etapie rekrutacji - po informacji telefonicznej;

4. OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY  (na stronie szkoły - kod nadany podczas składania podaniana) -  15 lipca 2022.

5. POZOSTAŁE DOKUMENTY (odpis aktu urodzenia, 2 zdjęcia, opinie i orzeczenia PPP) - do 19 sierpnia 2022 (piątek).

Wygenerowano w sekund: 0.03
4,743,735 unikalne wizyty