Zespół Szkół Alternatywnych

Facebook

Telefon

Dyrektor szkoły

Pedagog

Numer konta

Numer konta
60 1020 5112 0000 7002 0054 7224

Egzamin maturalny

Wszystkoo maturze 2023

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:
14 X
31X
1 XI
11 XI
23 XII - 31 XII
6 I
13 II - 26 II
6 - 11 IV
1 - 3 V
4 - 5 V
8 - 9 V
9 VI
22 VI

Projekt Łazik


Projekt Łazik Księżycowy
SZKOŁA w działaniu

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezp.

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Szkoła w działaniu

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

Ostatnie artykuy

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Projekt UE


Obrazy artykułów: logoprojektu.jpg

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do dwuletniego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE:

 

„Międzypowiatowa droga po sukces"


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 10 – Edukacja

 

Działanie 10.2 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.2.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny 

Całkowita wartość projektu:

1.294.379,61 zł 

Kwota dofinansowania:

1.225.219,61 zł 

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018r. do 31.07.2020r. 

Główny cel projektu:

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie do końca czerwca 2020 r. 398 uczniom klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku, Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących - II LO w Świdnicy, w tym z obszarów wiejskich równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. 

Cele projektu:

 

    poprawa efektywności nauczania przez doposażenie pracowni specjalistycznych dla uczniów klas licealnych i technicznych ZSP i klas licealnych II LO

    wyrównanie szans edukacyjnych 119 uczniów z trudnościami w nauce, poprzez organizację zajęć dydaktyczno–wyrównawczych

    wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów uzdolnionych, poprzez organizację zajęć rozwijających uzdolnienia

    wzrost kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, 256 uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyjazdów edukacyjnych poza szkołą

    wzrost kompetencji społecznych 54 uczniów poprzez organizację zajęć terapeutyczno - pedagogicznych

    wzrost wiedzy o predyspozycjach zawodowych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno–zawodowego i giełd zawodowych dla 298 uczniów

    poprawę współpracy szkół z instytucjami rynku pracy i pracodawcami poprzez organizację 4 giełd edukacyjno-zawodowych oraz 6 wizyt u pracodawcy

    wzrost kompetencji 38 nauczycieli w zakresie TIK 

Grupy docelowe:

 

Projekt skierowany jest do:

1. 165 uczniów/uczennic liceum i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku oraz 14 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

2. 83 uczniów liceum Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku oraz  14 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku

3. 150 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz 14 nauczycieli zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy 

Zadania projektowe:


Zadanie 1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Zadanie 2. Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia blok A – zajęcia pozalekcyjne

Zadanie 4. Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Zadanie 5. Realizacja zajęć terapeutyczno-pedagogicznych

Zadanie 6. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 7. Realizacja alternatywnych form wsparcia

Zadanie 8. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

 

Lider projektu

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Partnerzy projektu

Powiat Kłodzki

Powiat Świdnicki

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku

 

Realizatorzy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

 


 

Harmonogram:

- 2018 -

Grudzień 2018 (plik xlsx)

- 2019 -

Styczeń 2019 (plik xlsx)

Luty 2019 (plik xlsx)

Marzec 2019 (plik xlsx)

Kwiecień 2019 (plik xlsx)

Maj 2019 (plik xlsx)

Czerwiec 2019 (plik xlsx)

Wrzesień 2019 (plik xlsx)

Październik 2019 (plik xlsx)

Listopad 2019 (plik xlsx)

Grudzień 2019 (plik xlsx)

- 2020 -

Styczeń 2020 (plik xlsx)

Luty 2020 (plik xlsx)

Marzec 2020 (plik xlsx)

Kwiecień 2020 - realizacja projektu zawieszona

Maj 2020 (plik xlsx)

Czerwiec 2020 (plik xlsx)

Wrzesień 2020 (plik xlsx)

Październik 2020 (plik xlsx)

Listopad 2020 (plik xlsx)

Grudzień 2020 (plik xlsx)

 


 

Link do projektu: http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/670-miedzynarodowa-droga-po-sukces>>REGULAMIN<<

Obrazy artykułów: logoprojektu.jpg

Komentarze

Brak komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,743,768 unikalne wizyty